Drikkevand

Vandkvalitet

Hårdhed


Drikkevandet fra Agersø Vandværk er hårdt. Det har en hårdhed mellem 22 og 27 °dH.

Forsyningsområde


Agersø Vandværk A:M:B:A: forsyner Agersø med drikkevand.


Vi leverer årligt ca. 10.000 m3 vand til ca 250 ejendomme/andelshavere.

Vandkvalitet


Agersø Vandværk A:M:B:A foretager løbende undersøgelser af vandkvaliteten, som krævet ifølge "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg", som findes på Retsinformation. Du kan løbende finde de seneste prøveresultater på forsiden af agersovand.dk.


Danske Vandværker har en vejledning til læsning af vandanalyserne her.