Om Agersø Vandværk

Om Agersø Vandværk

Stiftet i 1909


Agersø Vandværk AMBA er resultatet af en fusion den 1. november 2011 af de 3 hidtidige vandværker på Agersø:

  • Interessentskabet Agersø Vandværk blev stiftet i den 20. april 1909. Se de oprindelige vedtægter her (11 Mb).
  • Dyssegårdens Grundejerforening Agersø

  • Strandgårdens Grundejerforening


Vandværket har siden skiftet selskabsform til A.M.B.A.


Gældende vedtægter (pdf)

Gældende takstblad (pdf)

Gældende Fællesregulativ for vandværker i Slagelse Kommune (pdf)

Boringer, vandværk og ledninger


Agersø Vandværk råder over 3 forsyningsboringer. En af disse er p.t. lukket efter fund af pesticidrester.

Detaljer om de tre boringer findes i GEUS landsdækkende database over boringer, Jupiter. Agersø Vandværks boringer findes her:


Fra boringerne pumpes råvandet til vandværket i Agersø By, og derfra videre gennem forsyningsnettet til forbrugerne.


Vandværket udpumper ca. 10.000 m3 årligt.

Bestyrelsen


Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen den 8. oktober 2021. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand Torben Holst
  • Kasserer Bo Andersen
  • Referent Steen Andresen
  • Medlem Villy Holst
  • Medlem Carsten Jensen


Kontakt bestyrelsen.