policy

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside ejes og vedligeholdes af Agersø Vandværk A.M.B.A.

Kontaktoplysninger her.


Den tekniske drift af servere mv. varetages af One.com.


Cookie policy

Cookies er ikke nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Vi bruger heller ikke cookies til at målrette annoncer over for dig på andre hjemmesider. Vi fører statistik over brugen af websitet, men dertil behøver vi ikke cookies.Privatliv og beskyttelse af personoplysninger (GDPR)


Persondatapolitik for

Agersø Vandværk A.M.B.A

4244 Agersø

CVR: 38385771


Introduktion

For at kunne levere vandforsyning er der visse personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:


Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

(kommer)


Dataansvarlig

Agersø Vandværk A.M.B.A

4244 Agersø


Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Vi opbevarer og behandler personoplysninger for at kunne leve op til vores forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug, samt vores forpligtelser i følge vandforsyningsloven og anden lovgivning, herunder bogføringslovgivningen.


Der er typisk tale om disse personoplysninger:


 • Navn og adresse
 • Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
 • Forbrugsdata, der kan henføres til en person


Aflæsning af målere og administration af aflæsninger i relation til vandafledningsafgift varetages af SK Service A/S. Afregning for forbrug varetages ligeledes af SK Service A/S. Der er indgået databehandleraftale mellem Agersø Vandværk og SK Service A/S. Du kan se den her. SK Service A/S benytter jf. databehandleraftalen underleverndører i forbindelse med aflæsning og afregning af forbrug samt opbevaring af dokumenter. 


Gefion (nu VKST I/S) varetager regnskabsføring, og har tidligere været ansvarlig for afregning for forbrug. VKST I/S opbevarer afregningsdata/bogsøringsdata på for Vandværket så længe det er krævet af bogføringsloven mv.  Vi henviser til VKST's persondatapolitik her.


Bestyrelsen opbevarer desuden en liste over forbrugsadresser med kontaktoplysniger (mail og/eller telefon). Listen bliver brugt til at kontakte forbrugeren, fx i tilfælde af ledningsbrud. Listen opbevares i Dropbox.


Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.


Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:


 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.


Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.


Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for vandværket. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • Holde vandværket fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.


Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.


Informationssikkerhed

Vi arbejder for at beskytte vandværket og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.


Agersø Vandværk opbevarer ingen persondate i egne IT-systemer, men benytter systemer som drives af hhv. Gefion og SK-forsyning.


Bestyrelsen benytter private (web)mail-systemer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. I forbindelse med konkrete henvendelser vil persondata blive lagret i disse IT-systemer. Bestyrelsen arbejder på at indføre rutiner, så der benyttes dedikerede mailkonti til bestyrelsesarbejdet, samt at der indføres passende sletterutiner i disse konti.


Bestyrelsen vil desuden indgå databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.


Vandværket har ingen ansatte, og ingen ud over formand og kasserer har adgang til persondata.


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Nærværende persondatapolitik vil løbende blive udviklet. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.


Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde, fx ved opslag på Agersøs opslagstavler og gennem Beboerforeningens og grundejerforeningernes mailinglister..


Revisionshistorik:


 • 1. endelige udgave // 28. juni 2019 // Godkendt på bestyrelsesmøde.
 • Tilføjet link til databehandleraftale med SK Service A/S og præciceret hvilke opgaver der udføres. //1. februar 2020 //