Home

Agersø Vandværk

A.M.B.A.

4244 Agersø

Agersø Vandværk A.M.B.A
Seneste nyt

  • 27. september 2019: Ved den ekstraordinære generalforsamling dd. blev budget og takstblad for 2020 vedtaget. Takstbladet skal godkendes af Slagelse Kommune, inden det træder i kraft. Protokollen kommer snart.
  • 11. september 2019: Nye analyseresultater. Der er specifikt analyseret for pesticidresterne Chloridazon-desphenyl, Chloridazon-methyl-desphenyl og Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Ingen af disse er detekteret i prøverne. Du kan finde analyseresultaterne her og her.
  • 11. september 2019: Slagelse Kommunes Miljø-, Plan og- Landistriktsudvalg har behandlet "Principper for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse". Principperne, og den bagvedliggende lovgivning, kan betyde øgede omkostninger for Agersø Vandværk. Det skyldes, at kompensation til lodsejerne for sprøjte- eller dyrkningsforbud som led i beskyttelse af indvindingsområderne mod hhv. pesticider og nitrat, kan pålægges vandværket at betale. Du kan læse sagsfremstilling og beslutning her.
  • 28. maj 2019: Vi har nu modtaget resultaterne af den seneste analyse af vandet fra Agersø Vandværk. Prøverne viser ingen overskridelser af grænseværdierne. Du kan finde analyseresultatet her.
  • 27. maj 2019: Der har været afbrydelse af forsyningen som følge af en el-fejl.
  • 24. maj 2019: Hent vores nyhedsbrev her.

Fjernaflæste målere

Alle målere er fjernaflæste målere.


Agersø Vandværks forbrugere kan bruge SK Forsynings app. I app'en kan du følge forbruget. Du kan også bestille forbrugsrapporter og opsætte alarm, så du får besked, hvis dit forbrug pludselig ændrer sig.


Se filmen om app'ens muligheder, og kom godt i gang med at bruge app'en.Agersø Vandværk

4244 Agersø

Send email