Home

Agersø Vandværk A.M.B.ASeneste nyt


 • Den 29. september 2021. blev der taget rutinemæssig prøve af drikkevandet. Analyseresultatet findes her, og viste ingen overskridelser.
 • 11. november 2020: Der er kommet svar på en ny prøve, som opfølgning på fundet af colinforme bakterier. Der er ikke detekteret overskridelser. Du kan se prøveresultatet her.
 • 16.oktober 2020: Lige før eftrårsferien modtog vi resultatet af en rutinemæssig og en opfølgende vandprøve. Begge prøver viste 1 MPN/100ml coliforme bakterier. 1 MPN er også detektionsgrænsen.
  Prøverne var taget ved vandværket. Du finder analyserapporterne her og her. Ved samme lejlighed blev der også taget en prøve hos en forbruger. Denne prøve viste ingen detekterbare bakterier. Du finder prøverapporten her. Bestyrelsen følger naturligvis udviklingen med nye prøver.
  Danske Vandværker skriver om koliforme bakterier:


"Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor indikatorbakterier.Påvisning af coliforme bakterier tages som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser. Der er dog stærke indikationer på, at der i alle vandforsyningsanlæg forekommer coliforme bakterier, og at disse med nuværende metoder til stadighed kan påvises en gang i mellem."


 • 21. marts. 2020: De seneste rutinemæssige analyseresultater er modtaget, Du finder dem her. Der er ingen overskridelser.
 • 18. marts 2020: Regeringen har indført forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer. Agersø vandværk aflyser derfor den planlagte generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afholdt når der er styr på Corona-epidemien.
 • 11. marts 2020: Der blev indkaldt til ordinær generalforsamling. Dagsordenen findes her.
 • 1. februar 2020: Den 16. december 2019 blev der rutinemæssigt udtaget prøver til analyse. Resultaterne foreligger nu, og der er ikke konstateret overskrivelser af de gældende grænseværdier. Der er dog konstateret dimethylsulfamid i boring 219-31 (ved vandværk). Koncentrationen i det vand, der pumpes ud til forbrugerne er under grænseværdien idet vandet fra de to fungerende boringer blandes. Du kan finde analyserapporterne her: Forbruger, Afgang vandværk, boring 219-31 (ved vandværk), boring 219-27 (ved Digevej).
 • 27. september 2019: Ved den ekstraordinære generalforsamling dd. blev budget og takstblad for 2020 vedtaget. Takstbladet skal godkendes af Slagelse Kommune, inden det træder i kraft. Protokollen kommer snart.
 • 11. september 2019: Nye analyseresultater. Der er specifikt analyseret for pesticidresterne Chloridazon-desphenyl, Chloridazon-methyl-desphenyl og Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Ingen af disse er detekteret i prøverne. Du kan finde analyseresultaterne her og her.
 • 11. september 2019: Slagelse Kommunes Miljø-, Plan og- Landistriktsudvalg har behandlet "Principper for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse". Principperne, og den bagvedliggende lovgivning, kan betyde øgede omkostninger for Agersø Vandværk. Det skyldes, at kompensation til lodsejerne for sprøjte- eller dyrkningsforbud som led i beskyttelse af indvindingsområderne mod hhv. pesticider og nitrat, kan pålægges vandværket at betale. Du kan læse sagsfremstilling og beslutning her.
 • 28. maj 2019: Vi har nu modtaget resultaterne af den seneste analyse af vandet fra Agersø Vandværk. Prøverne viser ingen overskridelser af grænseværdierne. Du kan finde analyseresultatet her.
 • 27. maj 2019: Der har været afbrydelse af forsyningen som følge af en el-fejl.
 • 24. maj 2019: Hent vores nyhedsbrev her.

Vandets vej

Læs om vandets vej på vandetsvej.dk. Vandets Vej er en hjemmeside om vand skrevet for elever i 7.-10. klasse, men den kan læses af alle.

Fjernaflæste målere

Alle målere er fjernaflæste målere.


Agersø Vandværks forbrugere kan bruge SK Forsynings app Min forsyning. I app'en kan du følge forbruget. Du kan på Min forsyning også opsætte adviseringer, så du får besked, hvis dit forbrug pludselig ændrer sig.


Se filmen om Min Forsynings muligheder, og kom godt i gang med at bruge Min Forsyning.